ثبت نام در گارگاه های ویکی مد از طریق زیر امکان پذیر است:

در کادر زیر مشخصات خود را به ترتیب زیر درج کنید: نام و نام خانوادگی، شماره نظام دامپزشکی/ شماره دانشجویی/ شماره ملی، مبلغ واریز شده برای ثبت نام، نام کارگاه مورد نظر و شماره تماس در کادر مخصوص خود

مثال از نمونه پیام ارسالی


نام: محمود محمودیان

شماره نظام دامپزشکی: 93021564

مبلغ واریز شده: ۱۸۰ هزار تومان در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۸

برای کارگاه تولید و پرورش بلدرچین

شماره تماس حاوی تلگرام: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸